BIP

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) Zarządzeniem Nr 7/2021 Starosty Kępińskiego z dnia 02.02.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez PBP w Kępnie,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności PBP w Kępnie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynatorem ds. dostępności w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie jest Pani Agnieszka Udała.

e-mail: 

tel.: 62 78 211 01

 

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
pdf Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
22-11-15 11:03
Udała Agnieszka
68.52KB
pdf Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021 .pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
21-03-25 17:01
Udała Agnieszka
279.61KB

Redakcja strony: Koordynator do spraw dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1052

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl